Донације

Броју и квалитету услуга социјалне заштите доприносе и друштвено-хуманитарне организације које делују на овој територији. Поред хуманитарних организација и удружења које финансирају Град и Покрајина, Центар долази у контакт и активно сарађује и са другим носиоцима хуманитарних активности као што су невладине организације и удружења, разне домаће и иностране фондације и сл.

У виду донатора, у 2013. години, евидентирана су се разна предузећа, установе, службе, удружења, хуманитарне организације и слично:

Дарком Д.О.О, Нови Сад; Јаје продукт, Ченеј; Carnex, Врбас;  А.Д. Minaqua Нови Сад;  Swisslion, Београд;  Неопланта, Нови Сад;  Зелена пијаца, Нови Сад; Радун Авиа, Нови Сад;  Хуманитарни центар „Краљица Марија“; Нови Сад;  ЈКП Градско зеленилоНови Сад;  BIG Shopping Center, Нови Сад; ЈП „Војводинашуме“;  ХГП Д.О.О. Нови Сад; Транснафта Панчево;  Поликлиника „Вејновић“, Нови Сад и  физичка лица.

 

c-and-aavia-logo big-logo carnex gradskozelenilonovisad hgpvojvodinasume logo logo minakva swisslion  zelena pijacajaje produktprocredit

 

Центар ће наставити да активно сарађује са свим досадашњим или потенцијалним дародавцима, донаторима који су спремни да пруже било какав облик помоћи Центру као установи или корисницима социјалне заштите која се реализује преко Центра.

Уколико сте заинтересовани да постанете донатор, контактирајте нас на број телефона 021/210-1401.