Naslovna Važna obaveštenja i najave

Važna obaveštenja i najave

Radno vreme

Radno vreme naše ustanove je od 07 do 14:30. Prijemna kancelarija radi sa strankama od 08 do 13 časova. Socijalni radnici u Kancelariji za materijalna davanja rade sa strankama od 08 do 13 časova.

Zahtev za medije, zahtev za pristup informaciji od javnog značaja i zaštita podataka o...

OBRAZAC ZAHTEVA ZA MEDIJE  ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI OD JAVNOG ZNAČAJA Centar za socijalni rad Grada Novog Sada je u skladu sa čl.56 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“ br.87/18) imenovao lice za zaštitu...