O nama

Centar obavlja delatnost, odnosno poslove kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava građana, odnosno zadovoljavanje njihovih potreba utvrđenih zakonom u oblasti socijalne zaštite, porodično-pravne zaštite i drugih delatnosti u skladu sa zakonom.

Prvi kontakt sa centrom se ostvaruje obraćanjem Prijemnoj kancelariji. Možete nam se obratiti:

 • telefonom –  021/ 210-14-03;
 • faksom – 021/6615-662;
 •  mejlom –  prijemnakancelarija@csrns.org.rs;
 • putem pošte – Zmaj Ognjena Vuka 13
 • ili ličnim dolaskom.

Obraćanje može ostati anonimno – po želji lica koje se obraća.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD UTVRĐUJE I REGULIŠE:

PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU:

 •  Jednokratna novčana pomoć,
 •  Novčana socijalna pomoć,
 •  Dodatak za pomoć i negu drugog lica,
 • Uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica,
 •  Pravo na posebnu novčanu naknadu – za roditelje koji brinu o detetu koje je korisnik prava na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć.

ZAŠTITU PRAVA I INTERESA:

 • 1. DECE I MLADIH:
  • Iz sredina gde je narušen njihov rast i razvoj,
  • Od zanemarivanja i zlostavljanja,
  • U postupcima pred sudom i pravosudnim sistemom,
  • Rad sa decom sa poremećajem u ponašanju,
 • 2. ODRASLIH I OSTARELIH LICA:
  • U stanju potrebe za podrškom i zbrinjavanjem,
  • U situacijama porodičnog nasilja,
  • U postupcima pred sudom ,

NEPOSREDNU POMOĆ I ZBRINJAVANJE :

 • Usluge pomoći u kući,
 • Korišćenje Dnevnog boravka,
 • Smeštaj u druge porodice,
 • Smeštaj u domove,
 • Smeštaj u  Sigurnu dečiju kuću,
 • Smeštaj u Sigurnu žensku kuću.

KAO I POMOĆ PRI REGULISANJU I OSTVARIVANJU OSTALIH PRAVA…

PRAVO NA RODITELJSKI DODATAK ( za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta ),

RAD SA PORODICAMA BUDUĆIH HRANITELJA I USVOJITELJA,