Prihvatilište za decu „Sigurna dečija kuća“

Prihvatilište za decu  „SIGURNA DEČIJA KUĆA“

Prihvatilište za decu „SIGURNA DEČIJA KUĆA“ zbrinjava decu i mlade ugrožene porodičnim i životnim prilikama. Njihov boravak je ograničen i privremen, do razrešenja krizne situacije ili pronalaska trajnijeg oblika zaštite za dete.

Korisnici usluga „Sigurne dečije kuće“ su: deca žrtve nasilja, napuštena, zanemarena i zlostavljana deca, deca bez adekvatnog roditeljskog staranja, deca primorana na rad koja žive na ulici kao i maloletna lica koja su žrtve trgovine ljudima.

Misija „Sigurne dečije kuće“ je akutno zbrinjavanje dece, prekid nasilja koje trpe u porodici, pružanje podrške i saradnja sa drugim institucijama a sve u cilju da se detetu omogući život koji pruža optimalne uslove za nesmetan rast i razvoj.
Sigurna kuća može da prihvati 18 dece uzrasta od 4 do18 godina.

Kontakt telefon: 021/ 452-497

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA