Radno vreme

Radno vreme naše ustanove je od 07 do 14:30.
Prijemna kancelarija radi sa strankama od 08 do 13 časova.
Socijalni radnici u Kancelariji za materijalna davanja rade sa strankama od 08 do 13 časova.