Dnevni boravak za decu i mlade iz porodica u riziku

Dnevni boravak za decu i mlade iz porodica u riziku u okviru Centra za socijalni rad Grada Novog Sada je osnovan 2003. godine.
Korisnici usluga Dnevnog boravka su deca starosti od 7 do 18 godina.

Dnevni boravak funkcioniše prema principu dobrovoljnosti, a rad sa decom prati školske smene (prepodne i poslepodne). Pored ovoga, sa decom Dnevnog boravka organizujemo kampovanja, izlete u prirodu, posete kultuno-umetničkim manifestacijama, letovanja itd.

Usluge Dnevnog boravka

• Vaspitno – obrazovni i korektivni rad
• Pomoć u savladavanju školskog gradiva
• Korektivno – pedagoški rad
• Resocijalizacija dece i omladine
• Pomoć u organizovanju slobodnog vremena
• Savetodavno – terapijski rad
• Praćenje zdravstveno – higijenskog statusa
• Zdravstvena zaštita
• Kulturno – zabavne aktivnosti
• Ishrana
• Rekreativne aktivnosti
• Saradnja sa roditeljima
• Saradnja sa institucijama ( škole , CSR , MUP … )

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA