Važni linkovi

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
www.minrzs.gov.rs

Republički zavod za socijalnu zaštitu
www.zavodsz.gov.rs

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
www.pzsz.gov.rs

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju
www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs

Komora socijalne zaštite
www.komorasz.rs

Svratište za decu i mlade
www.decaulice.rs

Grad Novi Sad
www.novisad.rs

Nacionalna služba za zapošljavanje
www.nsz.gov.rs

Fond za socijalne inovacije
www.sif.minrzs.gov.rs

Republički Fond za Penziono i Invalidsko Osiguranje
www.pio.rs

Incest Trauma Centar
www.incesttraumacentar.org.rs

Centar SRCE
 www.centarsrce.org