Naši korisnici

DECA I OMLADINA UGROŽENA PORODIČNOM SITUACIJOM

Deca čija su oba roditelja umrla, nepoznatih roditelja, deca napuštena od roditelja i deca lišena roditeljskog prava.
Najčešći oblici zaštite : starateljstvo, usvojenje, smeštaj u drugu porodicu, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, jednokratne novčane pomoći, pomoći u naturi. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

 • Zlostavljana deca
  Najčešći oblici zaštite : intervencija dijagnostika, pokretanje krivičnog postupka, učestvovanje u prikupljanju potrebnih podataka za istragu, smeštaj u prihvatilište, ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu i savetodavno terapijski rad sa nenasilnim roditeljem. Poslovi vezani za zlostavljanu decu obavljaju se na nivou Južnobačkog regiona. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.
 • Socijalno i materijalno ugrožena deca
  Najčešći oblici zaštite: materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne novčane pomoći, pomoć u naturi, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, smeštaj u hraniteljsku porodicu. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.
 • Deca roditelja sprečenih da vrše roditeljsku dužnost
  Najčešći oblici zaštite : privremeno starateljstvo, smeštaj u hraniteljsku ili srodničku porodicu, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.
 • Deca iz porodica sa poremećenim odnosima roditelja, deca roditelja u brakorazvodnom sporu i deca iz razvedenih brakova
  Najčešće usluge socijalne zaštite : davanje mišljenja i predloga na zahtev suda o poveravanju dece jednom od roditelja u postupku razvoda bračnih i vanbračnih zajednica. Zavisno od slučaja, mogu se pridružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

DECA I OMLADINA SA POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

 • Deca sa asocijalnim ponašanjem
  Najčešće mere i usluge: savetodavni rad, dnevni boravak, smeštaj u zavodske ustanove za decu sa poremećajima u ponašanju. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.
 • Deca vršioci krivičnih dela i prekršaja ispod 14 godina
  Najčešće mere i usluge: savetodavni rad, dnevni boravak, smeštaj u zavodske ustanove za decu sa poremećajima u ponašanju. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.
 • Deca vršioci krivičnih dela i prekršaja preko 14 godina
  Najčešće mere i usluge: Ukor, opomena, pojačan nadzor roditelja, pojačan nadzor roditelja uz kontrolu organa starateljstva, pojačan nadzor organa starateljstva, upućivanje u disciplinski centar, upućivanje u vaspitnu ustanovu, upućivanje u vaspitno popravni dom, upućivanje u maloletnički zatvor, praćenje, predlaganje i vršenje : vaspitnih naloga, posebnih obaveza, učešće u pripremnom postupku i redovno izveštavanje suda o poverenim poslovima. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.
 • Mlađa punoletna lica
  Najčešće mere i usluge: Ukor, opomena, pojačan nadzor roditelja, pojačan nadzor roditelja uz kontrolu organa starateljstva, pojačan nadzor organa starateljstva, upućivanje u disciplinski centar, upućivanje u vaspitnu ustanovu, upućivanje u vaspitno popravni dom, upućivanje u maloletnički zatvor, praćenje, predlaganje i vršenje : vaspitnih naloga, posebnih obaveza, učešće u pripremnom postupku i redovno izveštavanje suda o poverenim poslovima. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

DECA I OMLADINA SA POSEBNIM POTREBAMA

 • Deca sa oštećenjem mentalnih funkcija
  Najčešći oblici i usluge soc. zaštite: smeštaj u ustanovu soc. zaštite, starateljstvo, dodatak za tuđu negu i pomoć, materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne novčane pomoći, Pomoć u naturi, dnevni boravak. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga soc. zaštite.
 • Deca sa oštećenjem psihofizičkih funkcija
  Najčešći oblici i usluge soc. zaštite: smeštaj u ustanovu soc. zaštite, starateljstvo, dodatak za tuđu negu i pomoć, materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne novčane pomoći, pomoć u naturi, dnevni boravak, školovanje i osposobljvanje. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga soc. zaštite.

OSTALA DECA I OMLADINA

Maloletna lica koja traže saglasnost za stupanje u brak, deca kojoj je postavljen privremeni staratelj, deca za koju se vodi postupak oko otuđenja
imovine, raspolaganje osigurane sume, ugovori o poklonu, nasledne izjave i sl.

Najčešća usluga socijalne zaštite je saglasnost organa starateljstva u datom postupku i postavljanje privremenog staratelja na zahtev suda. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga soc. zaštite.

ODRASLA LICA SA POREMEĆAJEM U PONAŠANJU

Ovu kategoriju čine odrasla lica sa asocijalnim ponašanjem, odrasli alkoholičari i narkomani za koje je moguće obezbediti smeštaj nakon lečenja ili druge oblike mere i usluge u zavisnosti od slučaja.

ODRASLA FIZIČKI I PSIHIČKI OMETENA LICA

Ovu kategoriju čine: odrasla lica sa oštećenim vidom i sluhom,mentalno nedovoljno razvijena odrasla lica, duševno obolela odrasla lica,
mentalno nedovoljno razvijena i invalidna odrasla lica.

Najčešći oblici i mere zaštite: starateljstvo, dodatak za tuđu negu i pomoć, kućna nega i pomoć u kući, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne pomoći u novcu i naturi. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

MATERIJALNO NEOBEZBEĐENA I NEZBRINUTA LICA

Najčešći oblici i mere zaštite: materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne pomoći u novcu i naturi. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.

OSTALA ODRASLA LICA

 • Lica sa porodičnim problemima
  Najčešći oblici i mere zaštite: po zahtevu suda regulisanje viđanja dece i roditelja kojem dete nije povereno, posredovanje,zastupanje dece u postupku podele imovine, savetodavno-terapijski rad (savetovalište za brak i porodicu). Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.
 • Lica sa nasiljem u porodici
  Najčešći oblici i mere zaštite: izdvajanje iz porodice i smeštaj u adekvatnu ustanovu, savetodavno-terapijski rad sa nenasilnim članovima porodice. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.
 • Lica koja su usvojitelji, hranitelji
  Najčešći oblici i mere zaštite: procena podobnosti i obuka zainteresovan lica i za usvojenje i za hraniteljstvo.

OSTARELA LICA

Ostarela lica bez porodičnog staranja, ostarela lica bez sredstava za život, ostarela, teže hronično obolela i invalidna lica, ostarela lica sa porodičnim problemima, ostala ostarela lica kojima se postavlja privremeni staratelj.

Najčešći oblici i mere zaštite: smeštaj u ustanovu soc. zaštite, kućna nega i pomoć u kući, dodatak za tuđu negu i pomoć, starateljstvo-stalno ili privremeno, materijalno obezbeđenje porodice, jednokratne pomoći u novcu i naturi. Zavisno od slučaja mogu se pružiti niz drugih mera i usluga socijalne zaštite.