Kancelarija za materijalna davanja

Kancelarija za materijalna davanja bavi se poslovima rešavanja po zahtevima za:

  • novčanu socijalnu pomoć,
  • dodatak za pomoć i negu drugog lica
  • uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica,
  • jednokratnu novčanu pomoć i
  • intervetnu jednokratnu pomoći

U kancelariji za materijalna davanja radi osam stručnih radnika (socijalni radnici) i tri pravnika. Rad stručnih radnika je organizovan po teritorijanom principu.
Korisnicima novčane socijalne pomoći i dodatka za pomoć i negu drugog lica, Grad Novi Sad je obezbedio sredstva za sledeće subvencije:
– 50% mesečnog iznosa komunalnih usluga – ovo pravo mogu da ostvare porodice koje su korisnici novčane socijalne pomoći i dodatka za pomoć i negu drugog lica. Pravo se ostvaruje preko JKP Informatika.
– 50% iznosa za mesečnu kartu – pravo mogu da ostavare svi nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć. Pravo se ostvaruje preko Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad
– pravo na narodnu kuhinju – ovo pravo mogu da ostvare svi korisnici novčane socijalne pomoći
– pravo na lanč pakete – mogu da ostvare svi korisnici novčane socijane pomoći u seoskim naseljima.
Za korisnike novčane socijalne pomoći obezbeđene su suvencije za električnu energiju i prirodni gas, u skladu sa Uredbom o energetski zaštićenom kupcu.