Služba za prijem i upravno-pravne poslove

 • PRIJEMNA KANCELARIJA

Prijem svih stranaka,  vođenje razgovora, prijem svih zahteva, analiza istih, popunjavanje prijemnog lista u kome se određuje kategorija slučaja i služba koja će postupati po zahtevu. Izdavanje uverenja za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak.

Radno  vreme predviđeno za prijem korisnika je od  8 do 13 časova, kako bi se mogli popuniti svi prijemni listovi, koji se tog dana prime, jer na osnovu njih pisarnica otvara predmete, a u cilju dnevne ažurnosti.

 • PISARNICA
  1. Evidentiranje svih podnesaka za sve službe u centru, vođenje interne dostavne knjige za sve službe, razduživanje predmeta, arhiviranje predmeta, spajanje predmeta i dostavljanje stručnim radnicima.
  2. Ekspedicija pošte za sve službe
  3. Daktilografski poslovi
  4. Vođenje evidencije o licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici i o licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici („Sl.glasnik RS, br.56/2005)
  5. Vođenje evidencije o izdržavanim licima („Sl. glasnik RS“, br.56/2005)
  6. Vođenje  starateljske knjige maloletnih štićenika
  7. Vođenje  starateljske knjige punoletnih štićenika
 • KANCELARIJA ZA MATERIJALNA DAVANJA

8. Utvrđivanje prava na novčanu socijalnu pomoć , jednokratnu novčanu pomoć i druga novčana davanja.

 • PRAVNA SLUŽBA – PRAVNICI

9.  Primena upravno procesnih pravila u vođenju postupka i donošenju odluka u upravnim stvarima čije je rešavanje zakonom povereno centru.
10.  Pokretanje sudskih postupaka iz porodičnih odnosa, zaštite prava deteta, odnosno prava drugih nesposobnih lica (lišenje roditeljskog   prava, osporavanje i utvrđivanje očinstva, izdržavanje mlt. lica, lišenje poslovne sposobnosti…)