Služba za finansijsko-računovodstvene i analitičko-planske poslove

Služba pruža podršku svim ostalim službama u centru kako bi funkcionisale i obavljale poslove iz oblasti socijalne zaštite koji su finansirani iz budžeta Republike Srbije, preko Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i budžeta Grada, preko Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.

Poslovi službe obuhvataju:
• izradu zahteva za finansijska sredstva
• obračun i isplatu zarada i prevoza zaposlenima, kao i drugih primanja,
• plaćanje obaveza dobavljačima,
• obračun i isplata pomoći i naknada korisnicima,
• prikupljanje i obrada podataka,
• praćenje i istraživanje društvenih pojava i socijalnih problema,
• izrada velikog broja izveštaja i informatička podrška u svim poslovima

Služba broji 14 (četrnaest) zaposlenih na sledećim radnim mestima:
• pomoćnik direktora za finansijske poslove
• šef računovodstva
• referent plana i analize,
• referent finansijskog knjigovodstva,
• referent za poslove zaštićenog stanovanja i evidenciju osnovnih sredstava,
• blagajnik,
• knjigovođa finansijskog knjigovodstva – 2 radnika,
• obračunski radnik zarada zaposlenih radnika,
• referent knjigovodstva glavne knjige i poslova iz oblasti socijalne zaštite,
• referent materijalnog knjigovodstva i poslova iz oblasti socijalne zaštite.
• statističar
• informatičar
• sociolog