Uverenje za roditeljski dodatak

Centar za socijalni rad izdaje Uverenje da se majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja,  a u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Uverenje se izdaje radi dokazivanja navedenih činjenica kod nadležne gradske uprave u postupku ostvarivanja prava na roditeljski dodatak majke.

Zahtev za izdavanje Uverenja i spisak potrebne dokumentacije –  ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA ZA RODITELJSKI DODATAK OBRAZAC RD-M.