Organizovana obuka u oblasti prevencije nasilja

Komora socijalne zaštite uz podršku Centra za socijalni rad Novi Sad, 19 i 20 avgusta 2021 godine organizovala je akreditovanu obuku „Primena koncepta bezbednosne kulture u sistemu socijalne zaštite“. Autor i realizator obuke Aleksandar Prica iz Asocijacije DUGA, sa stručnim radnicama i radnicima sistema socijalne zaštite, radio je na povećanju njihovih stručnih kompetenci iz oblasti prevencije nasilja kroz primenu koncepta bezbednosne kulture. Edukaciji su oba dana prisustvovale i Direktorke komore socijalne zaštite i Centra za socijalni rad Novi Sad.