Okrugli sto „Zaštita zlostavljane dece od sekundarne viktimizacije“

Dana 16. 09. 2021. godine, Centar za socijani rad Grada Novog Sada organizovao je okrugli sto pod nazivom „Zaštita zlostavljane dece od sekundarne viktimizacije“. Aktivno učešće na okruglom stolu imali su  predstavnici Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Policijske uprave u Novom Sadu, Klinike za ginekologiju i akušerstvo, Istituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Doma zdravlja „Novi Sad“ i Centra za socijalni rad Grada Novog Sada. Sagledane su mogućnosti institucija za unapređenje koordinacije i multisektorskog planiranja kako bi se broj kontakata deteta sa profesionalcima u procesu otkrivanja i ispitivanja zlostavljanja sveo na najmanju moguću meru.