OBUKA O PREPOZNAVANJU TRGOVINE LJUDIMA

Uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima je 25.07.2022. godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Grada Novog Sada  održao edukaciju “Uloga centara za socijalni rad u preliminarnoj identifikaciji i pružanju podrške žrtvama trgovine ljudima”.