Komunikacija organizacija socijalne zaštite sa javnošću putem medija i društvenih mreža

Dana 02. 09. 2021. godine, predstavnice Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu održale su edukaciju bez provere znanja na temu „Komunikacija organizacija socijalne zaštite sa javnošću putem medija i društvenih mreža.“

Edukacija je održana u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, i namenjena je lokalnim pružaocima usluga socijalne zaštite.