Састанак Мреже за заштиту жена и деце од насиља „ЗОРА“

Дана 07. 06. 2018. године одржан је састанак Мреже за заштиту жена и деце од насиља „ЗОРА“ са темом Упућивање и организовање општих и специјализоване услуге подршке за жене и децу  жртве насиља у породици. На састанку су представници институција из система социјалне заштите, здравственог и образовног сектора, правосуђа, Градске управе, удружења грађана  изнели податке о тренутном стању у Новом Саду везано за реализацију услуга за децу и жене жртве насиља у породици, те дали предлоге за унапређење спровођења појединих услуга. С обзиром да су састанку присуствовао члан градског већа и представник Градске управе за социјалну и дечју заштиту имали смо прилику да са њима дефинишемо развојне могућности у овој области.