У просторијама Центра за социјални рад Града Новог Сада, дана 09. 06. 2017. године, одржан је састанак представника институција (Вишег суда у Новом Саду, Дома здравља „Нови Сад“, Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, организације ВИТА и НХЦР и Центра за социјални рад Града Новог Сада) везано за примену васпитног налога/посебне обавезе код малолетника – укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој установи, саветовалишту или другој овлашћеној организацији.