Међународни дан борбе против трговине људима

У оквиру превентивних активности обележен Међународни дан борбе против трговине људима

  1. јула у организацији Црвеног крста Новог Сада, уз сарадњу Центра за социјални рад Града Новог Сада и Полицијске управе у Новом Саду – Одељења граничне полиције за странце, сузбијање илегалних миграција и трговину људима обележен је Међународни дан борбе против трговине људима. На градској плажи у Новом Саду био је постављен штанд на ком су волонтери ове организације делили промотивни материјал грађанима и давали им информације о проблему трговине људима. Посетиоцима су кроз различите активности приказане потенцијалне ризичне ситуације и могући начини изласка из њих.

Према подацима Центра за заштиту жртава трговине људима у првих 6 месеци ове године у Републици Србији је идентификовано 18 жртава трговине људима. Протекле године, на територији наше земље идентификовано је 55 жртава, а у највећем броју случајева је реч о ситуацијама у којима је Србија и земља порекла и земља крајње дестинације у процесу трговине. Секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић је изјавио да је данас њихов основни задатак превентивна активност и информисање суграђана о овом проблему све ширих размера. Психолошкиња Центра за социјални рад Града Новог Сада др Нада Падејски Шекеровић је истакла да проблем трговине људима у нашем друштву није довољно познат, нити препознат, те да је неопходно бити опрезан и добро се информисати приликом склапања пословних и других договора са недовољно познатим особама и фирмама, како би се пречио потенцијални ризик уласка у проблем трговине људима. Такође, истакла је да је сексуална експлоатација девојчица и жена најчешћи облик експлоатације, а да се прошле године вишеструка експлоатација појављује као нови феномен у овом контексту на који је потребно посебно обратити пажњу стручњака.